Markéta Fučíková | vedoucí technický pracovník | tel.: 720 944 310 | email: hrbitovy@tsmk.cz

Hřbitov

TSMK mají ve správě hřbitov v Kraslicích, v Tisové a v Liboci, přičemž na hřbtitovech v Tisové a v Liboci se již neukládají lidské pozůstatky do hrobů.

Provozní doba kanceláře na hřbitově

Provozní doba hřbitova pro zpřístupnění veřejnosti

Ceník za pronájem a užívání hrobového místa

Užívání hrobového místaCena vč. DPH
v souvislosti s hrobem v zemi 99 Kč/m2/rok
v souvislosti s užitím místa v úložišti pro stavbu hrobky 99 Kč/m2/rok
v souvislosti s uložení urny (uren) v zemi 99 Kč/hrob/rok
v souvislosti s uložením urny v úložišti jednotlivých uren (kolumbárium)
0,45m x 0,45m = 0,2m2
140 Kč/schránka/rok
v souvislosti s uložením urny v epitafním úložišti jednotlivých uren (kolumbárium) 0,45m x 0,45m = 0,2m2 345 Kč/schránka/rok
v souvislosti s místem na vsypové loučce 0,30m x 0,30m 1 000 Kč (jednorázový poplatek)

K uvedeným cenám za služby se připočítává cena za nájem pozemku ve výši 15 Kč/m2/rok v souladu s výměrem Ministerstva financí.