Dotační projekty

10.09.2018

Dotace - oprava pilové střechy


Z rozpočtu Karlovarského kraje byla Technickým službám města Kraslic v kalendářním roce 2018 poskytnuta dotace na realizaci projektu Kraslice, bývalá továrna Bohland a Fuchs – oprava pilové střechy. (viz www.kr-karlovarsky.czwww.zivykraj.cz)