Hřiště v ulici Hradební

20.03.2019

Revitalizace zeleně na hřbitovech


V letošním roce jsme zahájili revitalizaci porostu na hřbitovech v Kraslicích a v Tisové.

Na základě odborných posudků stavu dřevin byly některé stromy odstraněny, u dalších bude provedeno ošetření a zdravotní řezy. Byla vypracována projektová dokumentace „Kraslice - Lesní hřbitov Tisová" obsahující i náhradní výsadbu okrasných dřevin a rostlin.


Předchozí strana: Svatavská cesta
Následující stránka: Hřiště v ulici Komenského