09.09.2021

Čisté město podzim 2021


Stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté město podzim 2021, kterou pro Vás připravujeme v měsíci říjnu. Jedná se o přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.

V rámci rozšíření služeb a snaze vyhovět potřebám co největšímu počtu občanů města došlo ke zdvojnásobení počtu svozových míst a rozdělení původních stanovišť do dvou částí. Prvních dvanáct míst bude tedy sváženo na jaře a druhých dvanáct bude sváženo na podzim. Rozmístění jednotlivých kontejnerů bude vždy podrobně popsáno v přiloženém rozpisu.

Objemným odpadem se rozumí odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové nebo kovové obaly apod.

Do přistavených kontejnerů můžete též odkládat i kompletní použité elektrozařízení jako jsou lednice, televize apod. V žádném případě do těchto kontejnerů nepatří pneumatiky, autoplasty, stavební a průmyslové odpady. Tento odpad lze odevzdat (likvidace odpadu dle platného ceníku) na Sběrném dvoře, který najdete v areálu bývalého ČSAD v ul. Lipová cesta.

Provozní doba:

Pondělí, středa, pátek 9.00 – 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

Pro bližší informace se prosím obraťte na Technické služby města Kraslic se sídlem v Havlíčkově ul. 1910, tel. 725 919 910, 352 687 708.

 Tabulka - velkoobjemové kontejnery