Hřbitovy

Jana Tomešová | pověřený technický pracovník | tel.: 603 182 062 | email: hrbitovy@tsmk.cz

Hřbitov

TSMK mají ve správě hřbitov v Kraslicích, v Tisové a v Liboci, přičemž na hřbtitovech v Tisové a v Liboci se již neukládají lidské pozůstatky do hrobů.

  • správa a pronájem hrobových a urnových míst 
  • vsyp na vsypových loučkách
  • údržba zeleně a úklid veřejných ploch hřbitova 

Provozní doba kanceláře na hřbitově

  • PO, ST 12.00 - 15.00
  • tel. 720 944 310

Provozní doba hřbitova pro zpřístupnění veřejnosti

  • letní období 7.00 - 21.00
  • zimní období 8.00 - 19.00

Ceník za pronájem a užívání hrobového místa

Užívání hrobového místaCena vč. DPH
v souvislosti s hrobem v zemi 99 Kč/m2/rok
v souvislosti s užitím místa v úložišti pro stavbu hrobky 99 Kč/m2/rok
v souvislosti s uložení urny (uren) v zemi 99 Kč/hrob/rok
v souvislosti s uložením urny v úložišti jednotlivých uren (kolumbárium)
0,45m x 0,45m = 0,2m2
140 Kč/schránka/rok
v souvislosti s uložením urny v epitafním úložišti jednotlivých uren (kolumbárium) 0,45m x 0,45m = 0,2m2 345 Kč/schránka/rok
v souvislosti s místem na vsypové loučce 0,30m x 0,30m 1 000 Kč (jednorázový poplatek)

K uvedeným cenám za služby se připočítává cena za nájem pozemku ve výši 15 Kč/m2/rok v souladu s výměrem Ministerstva financí.


Předchozí strana: Veřejné osvětlení
Následující stránka: Sportoviště