Technické služby města Kraslic

15.12.2015

Kraslice – revitalizace středu města


Technické služby města Kraslic byly partnery doračního projektu „Kraslice – revitalizace středu města“.

Loga EU - Regionální operační program soudržnosti Severozápad

Město Kraslice v listopadu 2015 ukončilo realizaci projektu „Kraslice – revitalizace středu města“ (Reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/63.01048), který je spolufinancován z ROP Severozápad. Na celkových výdajích projektu 14,8 mil. Kč se dotace podílí 11,9 mil. Kč.

Díky projektu došlo za 1,5 roku k vybudování klidové zóny u Kostela Božího Těla, parkoviště v ul. Pod nádražím (v blízkosti klidové zóny), stezky pro pěší v ul. Nerudova (směrem k Městským sadům), dále došlo k propojení ul. Havlíčkova s náměstím 28. října lávkou přes Stříbrný potok a také k revitalizaci prostor po bývalém autobusovém nádraží.

Partneři projektu: MAS Sokolovsko o.p.s., Městská knihovna Kraslice, Svazek měst a obcí Kraslicka, Technické služby města Kraslic

  • Projektanti: Ing. Igor Hrazdil, Ing. Martin Kohout, Ing. Helena Michálková – PPP
  • Zpracovatel žádosti o dotaci, dotační management: ABRI, s.r.o.
  • Zhotovitel stavby: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
  • Technický dozor investora: Pavel Hudlický

Další informace:

Projekt "Kraslice - revitalizace středu města" webu města Kraslice

http://www.nuts2severozapad.cz/Následující stránka: Komunikace