Odpadové TAXI

Odpadové TAXI

Podstatou této služby je možnost odvozu objemného odpadu z domácnosti do sběrného dvora a to každé pondělí. Služba je určena výhradně občanům (poplatníkům) města Kraslic a týká se pouze odpadu z domácnosti (např. stará skříň, gauč, lednice, koberec apod.) v množství do cca 100 kg – v žádném případě nenahrazuje stěhovací službu.

Každé pondělí

objednávky na telefonu


725 919 910

Odpadové TAXI lze objednat na uvedeném telefonním čísle vždy do středy předchozího kalendářního týdne, kdy se objednavatel domluví na čase a místě předání odpadu. Služba je hrazena v rámci řádně zaplaceného poplatku v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.2/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kraslice a 1x ročně náleží ke každé vydané KMK, kterou se objednavatel služby prokáže při předání odpadu.


Předchozí strana: Karta města Kraslice
Následující stránka: Veřejné osvětlení