Odpady

Přemysl Třešňák | vedoucí technický pracovník | tel.: 725 919 910 | email: odpady@tsmk.cz

 Auto

Čím se zabýváme

 • odvozem domovního odpadu, tříděním odpadů, separací, provozem sběrných míst
 • svozem komunálního odpadu občanům, fyzickým a právnickým osobám
 • umístěním kontejnerů na separovaný odpad, včetně jejich vyvážení a následného zpracování
 • odvozem a likvidací nebezpečného odpadu
 • přistavením, přepravou a odvozem kontejnerů na sběrný dvůr

Svoz odpadů

 • svoz směsného komunálního odpadu z nádob 110, 120 a 240 litrů a kontejnerů 1100 litrů ve městě Kraslice a z přilehlých obcí
 • svoz separovaných složek komunálního odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo, bio, kovy) ve městě Kraslice a z přilehlých obcí
 • svozy jednotlivých komodit probíhají dle pravidelného harmonogramu, v mimořádných případech (svátky, kulturní akce města) dle aktuální potřeby

Svozová technika

 • MAN TGM 18.290
 • Multicar M30
 • Mercedes Benz Atego s hydraulickou rukou
 • Zetor 7011 s přívěsem

Předchozí strana: Komunikace
Následující stránka: Sběrný dvůr