Technické služby města Kraslic

02.10.2017

Dotace na pořízení sběrných nádob


Technické služby města Kraslic získaly dotaci na pořízení sběrných nádob. Cílem akce je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Karlovarského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 178,8 t/rok.

 logo EU Fond soudržnosti OP Životní prostředílogo Ministerstvo životního prostředí

Celkové způsobilé výdaje: 4 052 411 Kč
Dotace EU: 3 444 549 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 607 862 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 5. 2017
Datum plánovaného ukončneí projektu: 28. 7. 2017

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond živtoního prostředí ČR
Příjemce dotace: Technické služby města Kralic, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ke stažení: Pořízení sběrných nádobNásledující stránka: Komunikace