Technické služby města Kraslic

29.08.2018

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?


V období od 01. 05. 2018 do 31. 07. 2018 bylo ve společnosti Technické služby města Kraslice, p. o., v rámci projektu podpořeno 8 pracovních míst na VPP částkou 296.702 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 244.424 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 52.278 Kč.


Následující stránka: Komunikace