Veřejně prospěšné práce

Loga EU - Úřad práce

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 01. 05. 2018 do 31. 07. 2018 bylo ve společnosti Technické služby města Kraslice, p. o., v rámci projektu podpořeno 8 pracovních míst na VPP částkou 296.702 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 244.424 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 52.278 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Úřad práce ČR | www.uradprace.cz | facebook.com/uradprace.cr


Předchozí strana: Pořízení sběrných nádob