Odpadové TAXI

30.03.2022

Akce Čisté město 2022


Jedná se o přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa za účelem odvozu a likvidace objemného odpadu od občanů města Kraslic. Více: Akce čisté město 2022

Předchozí strana: Karta města Kraslice
Následující stránka: Veřejné osvětlení