Sběrný dvůr

Lipová cesta 625 | 358 01 | Kraslice | tel.: 354 597 100, 606 079 790

Sběrný dvůr

Otvírací doba

 • Po, St, Pá 9.00 – 11.00 a 11.30 – 17.00 h
 • Út, Čt 8.00 – 11.00 a 11.30 – 14.00 h
 • první sobotu v měsíci 8.00 – 11.00 h (pouze v období květen až říjen)

Co můžete odevzdat na sběrném dvoře

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad
 • izolační materiál
 • barvy
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Nakládání s odpady

Převzatý odpad je předáván k jeho dalšímu využití, úpravě nebo odstranění oprávněným osobám.

Mapa - Sběrný dvůr


Předchozí strana: Odpady
Následující stránka: Karta města Kraslice