Karta města Kraslice

Vzor Karty města Kraslice pro občanyCo je Karta města Kraslice (KMK)?

KMK je multifunkční bezkontaktní čipová karta nabízející využití neustále se rozšiřujícího spektra služeb obyvatelům města Kraslice a jeho okolí. Umožňuje a eviduje přístupy k systémům, které jsou za tímto účelem technicky vybaveny - zvedání závor, otevírání bran a dveří, evidence odpadů. Slouží mj. k registraci poplatníka v systému odpadového hospodářství města a do budoucna se oblasti použití budou rozšiřovat, například ke vstupům na městská hřiště a sportoviště. Provozovatelem elektronického systému KMK jsou Technické služby města Kraslic (TSMK).

Jak KMK získat?

Vzor Karty města Kraslice pro podnikateleKartu může obdržet a osobně provozovat každý poplatník evidovaný městem Kraslice po dovršení věku patnácti let, a to v sídle Technických služeb města Kraslic, ul. Havlíčkova 1910 za cenu 50,- Kč vč. DPH. V případě potřeby vystavení duplikátu je cena 200,- Kč vč. DPH. Karta je vystavena po prokázání totožnosti uživatele (jména a příjmení), data narození (předložením občanského průkazu) a jeho bezdlužnosti vůči městu Kraslice. Výše uvedené osobní údaje jsou nadále zpracovávány v elektronickém systému karty města Kraslice. Informace o bezdlužnosti je ověřována před vystavením elektronické karty a následně každý kalendářní rok, a to dvěma možnými způsoby:

  1. podepsáním formuláře o mlčenlivosti a zmocněním provozovatele systému ve věci vyřízení potvrzení o bezdlužnosti nebo

  2. předložením dokladu o bezdlužnosti vydaného Městským úřadem Kraslice.

Jak postupovat při ztrátě, poškození či ukončení KMK?

Při vzniku výše uvedených nebo jiných mimořádných okolností je nutné tyto neprodleně nahlásit provozovateli služby (TMSK), který provede zablokování karty.

Kde lze KMK aktuálně využít?

1. Samoobslužný vážní koridor

KMK umožňuje časově neomezený přístup do vážního koridoru monitorovaného kamerovým systémem. Zde lze samoobslužně vykládat odpad do přistavených velkoobjemových kontejnerů. SKLO, PAPÍR, PLASTY, KOVY, LISTÍ a VĚTVE. Ve vážním koridoru je nutné postupovat dle provozního řádu a návodu k použití obslužného pultu. Držitel karty zodpovídá za správné vytřídění výše uvedených komodit dle platného zákona o odpadech a následně za čistotu a pořádek po opuštění vážního koridoru.

Vážní koridor je součástí areálu sběrného dvora města Kraslice (tel.: 354 597 100)

2. Odpadové TAXI

Od 1. 1. 2018 zavedly TSMK novou službu pro občany (poplatníky) města Kraslic – Odpadové TAXI.


Předchozí strana: Sběrný dvůr
Následující stránka: Odpadové TAXI