Pořízení sběrných nádob

 logo EU Fond soudržnosti OP Životní prostředílogo Ministerstvo životního prostředí

Cílem akce je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Karlovarského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich třídění o 178,8 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 4 052 411 Kč
Dotace EU: 3 444 549 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 607 862 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 5. 2017
Datum plánovaného ukončneí projektu: 28. 7. 2017

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond živtoního prostředí ČR
Příjemce dotace: Technické služby města Kralic, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ke stažení: Pořízení sběrných nádob


Předchozí strana: Kraslice - revitalizace středu města
Následující stránka: Veřejně prospěšné práce